شهریور ۲, ۱۳۹۴
تابلوهای رانندگی دیجیتال با استفاده از جوهر الکترونیکی

تابلوهای رانندگی دیجیتال با استفاده از جوهر الکترونیکی

احتمالا شما هم در گذر از کوچه وخیابان با پرده نوشته و تابلو های زیادی با مضمون های متفاوت مواجه شده اید. مثلا در خیابان با پرده نوشته های زیادی که برای تبریک پیروزی یا تسلیت یا … وجود دارد برخورد کرده اید. این تابلوها وبنرها فقط برای یک بار […]