مرداد ۲۴, ۱۳۹۴
برنامه EnLighten برای اطلاع از وضعیت چراغ راهنما در مسیر پیش رو

برنامه EnLighten برای اطلاع از وضعیت چراغ راهنما

در خیابان های شهر چراغ راهنمایی برای کنترل عبور ومرور و تردد طراحی شده است و روبرو شدن با رنگ قرمز چراغ راهنمایی در خیابان های عمومی از جمله‌ی ناخوشایندترین مواردی است که هر راننده‌ ای با آن روبرو می‌شود. شرکت خودرو سازی BMW برنامه EnLighten برای اطلاع از وضعیت […]