بهمن ۳, ۱۳۹۴
docker-push-pull-tag-linux

tag ؛ push ؛ pull کردن ایمیج در Docker

در این قسمت میخواهیم ایمیج docker-whale خود را که ساخته‌ایم تگ کرده و به مخزنی که در قسمت قبلی آموزش‌های داکر ساختیم push کنیم. وقتی کار تمام شد ایمیج خود را با pull کردن از مخزن تست خواهیم کرد. قدم اول : tag و push کردن ایمیج – به ترمینال […]
دی ۲۹, ۱۳۹۴
Docker_-_Build__Ship__and_Run_Any_App__Anywhere

ساخت ایمیج شخصی در Docker

ایمیج whalesay که در قسمت قبلی نصب کردیم میتواند بهبود های بیشتری داشته باشد و از یک برنامه ساده خارج شود. اینکه فقط یک ایمیج داشته باشید و با دستور زیر به آن بگویید چه نمایش دهد آنقدرها هم کار راه انداز و مفید نیست. [crayon-5842e7a785482269135516/]   در این قسمت […]