شهریور ۳۰, ۱۳۹۴
DSC_0177

پیاده‌سازی کتابخانه ۴۱-STDIO برای stm32f4

پس از آنکه آموزش استفاده از printf را برای stm32f4 قرار دادیم. به این نتیجه رسیدیم که یک کتابخانه برای printf و تابع های دیگری که اطلاعات را خروجی میگیرند بنویسیم. این کتابخانه به شما اجازه میدهد تا به صورت ساده از خروجی های نامحدودی از استریم ها بهره ببرید. […]