مهر ۱, ۱۳۹۴
آموزش افزایش پورت سریال در آردوینو

آموزش افزایش پورت سریال آردوینو بخش دوم

در بخش قبل از به شرح بعضی از توابع  SoftwareSerial پرداختیم. در این قسمت قصد داریم به تکمیل آموزش توابع این کتابخانه بپردازیم.   ()isListening در صورتی که پورت سریال ساخته شده آماده برای دریافت اطلاعات باشه، این تابع مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را برمی‌گرداند. […]