مرداد ۲۸, ۱۳۹۴
کتاب نوشیدنی

کتاب نوشیدنی

با توجه به این که آب آشامیدنی سالم در بسیاری در مناطق و کشورهای آفریقایی به ندرت وجود دارد بناربراین سالیانه بسیاری از افراد بر اثر نوشیدن آب های آلوده جان خود را از دست می دهند. تهیه آب سالم نوشیدنی یکی از موارد ضروری برای کاهش پیشگیری از مرگ […]