مرداد ۲۲, ۱۳۹۴
unfolded-drone

کوچکترین پهپاد جیبی تاشو

یک هواپیمای تاشوی جیبی که بهصورت خودکار بر اساس قوانین اوریگامی در هنگام پرواز از هم باز می‌شود و در چندثانیه پرواز میکند این پهپاد لقب کوچکترین پهپاد را با خود یدک میکشد.