خرداد ۱۸, ۱۳۹۴
فاز مثبت و منفی افراد-دیجی اسپارک

فاز مثبت و منفی افراد

سیستم عصبی، یکی از پیچیده ترین و مهمترین اعضای بدن ما است که مسئولیت پاسخ به محرک های خارجی (حواس پنجگانه) و داخلی را بر عهده دارد. از آنجا که سیستم عصبی مسئول کنترل بخش بزرگتر از توابع حیاتی ما (تنفس، ضربان قلب، گرسنگی، تشنگی، وضعیت، و غیره)  و همچنین […]