مرداد ۱۸, ۱۳۹۴
کاهش گاز متان در تولید برنج با اضافه کردن ژن به برنج

کاهش گاز متان با اضافه کردن ژن به برنج

برنج پس از گندم یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی در جهان است که استفاده بسیارری دارد. بنابراین تولید این محصول لازم است و باید بتواند نیازها را برطرف کند. با توجه به اینکه با کشت برنج گاز متان آزاد می شود وگازمتان بعد از کربن دی اکسید یکی از […]