مهر ۹, ۱۳۹۴
top-5-must-have-android-apps-recommendations-busy-phone

۱۰ برنامه برتر ماه

به نیمه دوم سال رسیدیم و هوا در حال تغییر کردن است؛ افرادی به دانشگاه و مدرسه می‌روند و تعطیلات کریسمس نیز نزدیک است (البته نویسنده برای تعطیلات خود در حال جمع آوری برنامه بوده است). شاید بخواهیم بدانیم بهترین برنامه‌های ماهی که گذشت چه بوده‌اند و شاید بخواهیم از […]