مرداد ۱۵, ۱۳۹۴
عینک هوشمند ADAMAAS برای کمک به سالمندان وافراد ناتوان| دیجی اسپارک

عینک هوشمند ADAMAAS برای کمک به سالمندان وافراد ناتوان

عینک هوشمند پروژه ADAMAAS نه تنها در قالب متون رایانه ای، تصاویر و شخصیت های مجازی به فرد استفاده کننده راهنمایی های لازم را ارایه می کند بلکه در صورت بروز هر گونه خطایی نسبت به آن واکنش نشان می دهد.