شهریور ۱۷, ۱۳۹۴
Adblock-Plus-Logo-840x440

گوگل راهی برا دور زدن AdBlock plus در یوتیوب پیدا کرد

سرویس Ad block یک نجات دهنده جان برای آن‌هایی است که از تبلیغات و اسپم های اینترنتی خسته شده اند. این سرویس در بیشتر سایت‌ها تبلیغات را حذف کرده و موجب بهبود سایت‌ها میشود. اما مشکل اینجاست که کسانی که از سرویس پاک کردن تبلیغات استفاده میکنند باعث تأثیر گذاشتن بر درآمد صاحبان سایت‌ها میشوند