تیر ۲۱, ۱۳۹۴
اینترنت سریع فیسبوک با انرژی خورشیدی Aquila

اینترنت سریع فیسبوک با انرژی خورشیدی Aquila

با توجه به امکان دستیابی افراد زیادی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سطح جهان، فیسبوک اولین مدل اندازه کامل از پهپاد انتشار اینترنت خود را تکمیل کرده است. این هواپیمای انرژی خورشیدی که Aquila نامیده می‌شود برای ماه‌ها پرواز طراحی شده و دارای طول بال معادل بوئینگ ۷۳۷ اما […]