تیر ۲۳, ۱۳۹۴
کنترل خانه ی هوشمند با Belkin WeMo

کنترل خانه ی هوشمند با Belkin WeMo

خانه هوشمند یک تکنولوژی جدید است که در بهبود کیفیت زندگی تاثیر داشته است. امروز در دیجی اسپارک با موضوع کنترل خانه ی هوشمند با Belkin WeMo با شما همراه خواهیم بود. ومصرف انرژی در Belkin WEMOرا می توان به وسیله برنامه ای که روی موبایل هوشمند نصب می شود […]