بهمن ۲۹, ۱۳۹۳
ربات کیوبلی-دیجی اسپارک

ربات کیوبلی، تعادلش را به رخ می کشد

بعضی از ربات ها کار های خارق العاده انجام می دهند، مثل ربات های خنثی کننده مین یا نجات دهنده انسان و … بعضی از ربات ها کارهایی نه چندان پیچیده ولی جذاب انجام می دهند، از جمله ربات های نوازنده موسیقی، برخی از این ربات ها تعاملی هستند و […]