شهریور ۳, ۱۳۹۴
Febo برای نقاشی با نور خورشید

Febo برای نقاشی با نور خورشید

اگر کتاب علوم دوران ابتدایی را به خاطر داشته باشید احتمالا آزمایش ذره بین و نور خورشید و مرگ مورچه را به یاد دارید. انرژی نور خورشید به قدری زیاد است که هنگامی که این نور در یک عدسی مثل ذره بین جمع می توانست باعث سوخته شدن مورچه شود. […]