مرداد ۱۳, ۱۳۹۴
Flare برای حفظ امنیت کامل خانه

Flare برای حفظ امنیت کامل خانه

در دنیای امروز تکولوژی های امنیتی بسیاری مطرح شده است ولی هنوز یک طرح جامع وکامل که با یک راه اندازی ساده شروع شود و به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد مطرح نشده است. بنابراین نیاز به یک دستگاه امنیت کامل که به طور واحد به کنترل خانه بپردازد […]