مهر ۱۳, ۱۳۹۴
Google-maps-new-icon-AA-840x518

از باتری در برابر google maps محافظت کنید

عمر باتری یکی از مواردی است که امروزه بسیار برای افراد مهم شده است. یکی از برنامه‌هایی که همیشه قاتل باتری بوده است google maps است و باتری را به سرعت تمام میکند. بدترین لحظه‌ای که میتوان تجربه کرد آن موقعی است که به اطلاعات باتری خود نگاهی می‌اندازید و […]