مرداد ۱۱, ۱۳۹۴
ربات Musio با یادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش مصنوعی

ربات Musio با یادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش مصنوعی

باتوجه به این که انسان موجودی اجتماعی است وتنهایی را دوست ندارد پس نیاز به هم صحبت و دوستی که همیشه در کنار اوباشد وبا او به ابراز احساست بپردازد را احساس می کند. شرک AKAابزاری برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان آسیایی در نظر گرفته بود، اما در نهایت […]