تیر ۱۵, ۱۳۹۵
wired-network

دستور‌ های مربوط به شبکه ای که باید بدانید- قسمت سه

خلاصه: این قسمت شامل مجموعه ای از دستور های پایه ای مرتبط با شبکه در زمینه TCP/UDP و NAT و دیواره آتش است است که هر مدیر سیستم و عاشق لینوکسی باید بداند. آیا بر روی رایانه رومیزی خود از لینوکس استفاده میکنید؟ آیا یک دستگاه رزبری پای دارید؟ آیا […]
تیر ۹, ۱۳۹۵
wired-network

شبکه – دستوراتی که باید بدانید – قسمت دوم

خلاصه: این قسمت شامل مجموعه ای از دستورات پایه ای مرتبط با شبکه در زمینه مسیریابی و راه گزینی است که هر مدیر سیستم و عاشق لینوکسی باید بداند. آیا بر روی رایانه رومیزی خود از لینوکس استفاده میکنید؟ آیا یک دستگاه رزبری پای دارید؟ آیا در سرور های خود […]
تیر ۷, ۱۳۹۵
wired-network

شبکه – دستوراتی که باید بدانید – قسمت اول

  خلاصه: این سری شامل مجموعه ای از دستورات پایه ای مرتبط با شبکه است که هر مدیر سیستم و عاشق لینوکسی باید بداند. آیا بر روی رایانه رومیزی خود از لینوکس استفاده میکنید؟ آیا یک دستگاه رزبری پای دارید؟ آیا در سرور های خود از لینوکس استفاده میکنید؟ به […]