مرداد ۱۱, ۱۳۹۴
تابه هوشمند با اعلام زمان پخت غذا

تابه هوشمند با اعلام زمان پخت غذا

شاید روزی اگر اسم تابه هوشمند را می شنیدیم با خنده آن را نوعی تخیل می دانستیم ولی امروز در دنیایی زندگی می کنیم که تمام تخیلات با قدرت علمی در حال تبدیل به واقعیت هستند. تیم Pantelligent ظرف‌ هوشمندی برای پخت غذا طراحی کرده که با استفاده از گوشی […]