شهریور ۳۰, ۱۳۹۴
M-05313

استفاده از printf برای stm32f4

اگر شما بتوانید فقط از printf در دستورات خروجی خود به صورت مستقیم بر روی USART یا lcd و چیزهای دیگر استفاده کنید بسیار عالی است. شما با ARMc میتوانید این کار را انجام دهید. فقط نیاز به پیاده‌سازی یک سری چیزها دارید و پس از آن آماده برای کار […]