آبان ۱۱, ۱۳۹۴
m9-raw-mode

Raw در عکاسی چیست؟ (۳)

در این قسمت میخواهیم کمی نیز از معایب این فرمت محبوب( RAW ) نیز کمی با شما سخن بگوئیم؛ با این حال برای رفع هر یک از معایب این فرمت میتوانید راه حل‌هایی را پیش بگیرید تا بیشترین بهره وری را از فرمت raw داشته باشید. ۱- نیاز به ویرایش […]