شهریور ۱۰, ۱۳۹۴
قلم دیجیتالی Stylograph

قلم دیجیتالی Stylograph

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که علاقه زیادی به یادداشت برداری دارید و همیشه خودکار و کاغذ برای یادداشت برداری همراه دارید شاید شنیدن قلم دیجیتال شور تازه ای در شما ایجاد کند. ممکن است تمام اطلاعاتی را که به صورت یادداشت در اختیار داریم نیاز به […]