تیر ۲۱, ۱۳۹۴
ازصفرتا60درصدشارژدر مدت30دقیقه

ازصفرتا۶۰درصدشارژدر مدت۳۰دقیقه

 عمرباتری یکی از موارد مهم در دستگاه های قابل حمل است. درسال های گذشته، پیشرفت های فوق العاده ای در گیگاهرتز، مگاپیکسل، رزولوشن صورت گرفته است. ولی برای بهبود عملکرد باتری این دستگاه ها وافزایش طول عمر آنها تلاش زیادی انجام نشده است.برای افزایش عمرباتری این دستگاه ها دوراه حل […]