شهریور ۱۵, ۱۳۹۵
Ubos

آشنایی با توزیع UBOS

UBOS یکی از توزیع‌های لینوکس است هدفش اجرای برنامه‌های سمت سرور ۱۰ برابر آسان‌تر از حد معمول روی سرور های ابری یا فیزیکی شما است(حداقل به گفته ی سایت رسمی UBOS). چرا باید اطلاعات خود را روی سرور های گوگل یا امثالش نگه دارید وقتی خودتان می‌توانید آن را کنترل […]