رباتیک سرگرمی

دوچرخه خورشیدی

دوچرخه خورشیدی

همانطور که از نام آن پیداست این دوچرخه با استفاده ازسلول های خورشیدی تعبیه شده در دو طرف چرخ دوچرخه حرکت می کند و نیاز به باتری یا نصب مدار الکتریکی روی آن نیست .

وقتی که دوچرخه ثابت است سلول های خورشیدی نور را جذب و انرژی را در باتری روی قاب وسط دوچرخه ذخیره می کنند سپس هنگام حرکت این توان ذخیره شده از باتری توسط محفظه فلاکس شکل روی قاب به دوطرف چرخ های دوچرخه هدایت شده و باعث حرکت دوچرخه میشود.

ولی با توجه به اینکه هر دو طرف چرخ های دوچرخه مستقیما روبروی آفتاب نیست بنابراین ذخیره انرژِی در آن کمی مشکل است.در زمان شارژ کامل این دوچرخه میتواند تا حدود ۴۳ مایل حرکت کند.همچنین موتور آن می تواند تا سرعت ۳۰mph بازدهی داشته باشد.

دوچرخه خورشیدی  هنوز به مرحله تولید نرسیده است با توجه به تکنولوژی جدید استفاده از انرژی خورشید این دوچرخه به یکی از واقعیت های تجاری تبدیل خواهدشد.

درباره نویسنده

آزاده مختاری

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه