رباتیک سخت افزار

ساخت دست مصنوعی با قابلیت لامسه

نوشته شده توسط آزاده مختاری

معلولیت و قطع عضو یکی از مشکلات عمده در بیمارستا‌ن‌ها هستند. چه بسیار بیمارانی که به علت قطع عضو به معلولیت گرفتار می‌شوند و همچنین افرادی که به مشکل معلولیت گرفتار هستند. برای پیوند و رفع مشکل این افراد راه حل‌های مختلفی وجود دارد. یکی از معمول‌ترین این راه ها استفاده ازپیوند عضو است که به سختی انجام می‌شود. اعضای مصنوعی مختلفی نیز تهیه شده است که قابلیت حس لامسه و درک ندارند و بیمار همچنان با مشکل روبرو است.

برای رفع این مشکل دانشمندان به طراحی و ساخت دست مصنوعی با قابلیت لامسه و درک پرداختند که در دیجی اسپارک به توضیح آن می‌پردازیم.

محققان دارپا (DARPA) سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی موفق به ساخت دست مصنوعی شده‌اند که حسی نزدیک به حس لامسه را به بیمار بر‌می گرداند. این دست توسط فردی ۲۸ ساله ازمایش شد و فرد توانست به کنترل مکانیکی دست خود با چشمان بسته بپردازد وتوانست لمس پزشکان بر روی دست خود را تشخیص دهد. آن ها حتی از ترفند دوبار لمس یک شی استفاده کردند که بیمار حس لامسه یکسانی را در مورد آن شی مورد آزمایش و لمس پیدا کرد.

این دست مصنوعی ساخته شده با مجموعه‌ای از گشتاور موتور حساس به فشار، از طریق سیم‌های الکتریکی، واکنش‌های لامسه در مورد اجسام را به مغز فرد معلول ارسال می‌کند تا هر زمان که فرد معلول هرچیزی را لمس کرد این گشتاورهای موتوری حساس به فشار، سیگنال های الکتریکی که بسیار مثل تماس با گوشت و استخوان هستند و احساس افراد را تشکیل می‌دهند را مستقیما به مغز ارسال کنند.

با توجه به حس لامسه این دست که توانسته است آن را به یکی از بهترین تولیدات در ساخت دست مصنوعی تبدیل کند ولی هنوز هم در این باره به مطالعه نیاز است و باید به بهبود این دست پرداخت. یکی از مواردی که نیاز به مطالعه وبهبود دارد همان تشخیص حرارت و در دست گرفتن اجسام است.

پیشرفت این تکنولوزی و ساخت دست‌هایی با این تکنولوزی می‌تواند به افراد مختلفی که در حوادث دچار قطع عضو یا معلولان کمک کند و مشکل بسیاری را حل کند. همچنین پیشرفت این تکنولوژی ها و بهبود موارد موجود نوید به آینده‌ای بهتر دارد.

درباره نویسنده

آزاده مختاری

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۱ دیدگاه