سامانه پرسش و پاسخ دیجی اسپارک

سوال‌هایی را که در سایت پاسخ آن‌ها را نیافتید، از این طریق مطرح کنید. در سامانه پرسش و پاسخ دیجی اسپارک هر کاربری می‌تواند به دیگران پاسخ دهد. با انجام فعالیت در این بستر، امتیاز دریافت کنید. سپس امتیازهایتان را به درآمد مالی تبدیل کنید.

 

[anspress]