پیشنهاد سردبیر

ماموریت دیجی اسپارک

ما به شما کمک می‌کنیم، IoT یا همان اینترنت اشیا را درک کنید و در اجرای آن نقش آفرینی کنید.

رزبری پای

آردوینو

اینترنت اشیاء IOT

آموزش IoT پلتفرم uBeac بخش هشتم: دریافت گزارش Report از سنسورها

در بخش های قبلی از ساخت حساب کاربری تا تنظیمات بخش به بخش را توضیح دادیم. در این بخش آخرین و مهم‌ترین بخش پلتفرم را توضیح خواهیم داد. هر پلتفرمی برای مدیریت اطلاعات و بررسی زمانی، مکانی و موقعیت نیاز به دریافت گزارش دارد. پلتفرم...