پیشنهاد سردبیر

ماموریت دیجی اسپارک

ما به شما کمک می‌کنیم، IoT یا همان اینترنت اشیا را درک کنید و در اجرای آن نقش آفرینی کنید.

رزبری پای

آردوینو

اینترنت اشیاء IOT

راه اندازی و کار با برد TTGO T-CALL بخش ششم: تماس تلفنی با Sim00L

در مجموعه آموزش های راه اندازی و کار با برد LILYGO، قسمت ششم به یکی زا مهم ترین و پرکابردترین بخش های این آموزش، یعنی تماس تلفنی می پردازیم. در قسمت پیشین، نحوه ارسال پیامک را مشاهده کردیم. اگر خاطرتان باشد، جهت راه اندازی و کار...