پیشنهاد سردبیر

ماموریت دیجی اسپارک

ما به شما کمک می‌کنیم، IoT یا همان اینترنت اشیا را درک کنید و در اجرای آن نقش آفرینی کنید.

رزبری پای

آردوینو

اینترنت اشیاء IOT

آموزش کار با پلتفرم Arduino IOT Cloud بخش هشتم: پروژه تردد افراد با PIR501

کنترل تردد و رفت و آمد در محیط چه برای خانه، چه فضای اداری و تجاری از مهمترین پارامترهای قابل اندازه گیری است. در پروژه های IOT توسط سنسورهای مادون قرمز کنترل تردد برای ما قابل انجام خواهد بود. در این پروژه توسط سنسور مادون قرمز...