ماموریت دیجی اسپارک

ما در دیجی اسپارک آموزش‌های تخصصی و کاربردی IoT ارایه می‌دهیم. مرجع آموزش‌های رایگان الکترونیک سمت سخت افزار در حوزه IoT می‌باشد. هر کسی می‌تواند در این سایت ثبت نام کرده و آموزش‌های جدیدی را زیر نظر تیم تحریریه منتشر کند. هدف از اینکار تولید محتوای بومی و تبدیل استعدادها به ایده‌های قابل اجرا در ایران می‌باشد.

مطالب اخیر

رزبری پای

آردوینو

اینترنت اشیاء IOT

آردوینو آردوینو Arduino Uno اینترنت اشیا IOT نمایشگر LCD پروژه های آردوینو

ارتباط بین چند برد آردوینو در فواصل طولانی با پروتکل RS485

تمامی ارتباط‌های سریال از جمله RS485 ,RS232 و… زیر شاخه‌هایی از استاندارد EIA/TIA هستند. که توسط مجمع EIA در سال ۲۰۱۱ لغو شد. در این استاندارد پارامترهایی مانند: طول کابل، جنس کابل، نحوه‌ی اتصال وسایل بهم دیگر، سرعت انتقال...