پیشنهاد سردبیر

ماموریت دیجی اسپارک

ما به شما کمک می‌کنیم، IoT یا همان اینترنت اشیا را درک کنید و در اجرای آن نقش آفرینی کنید.

رزبری پای

آردوینو

اینترنت اشیاء IOT

راه اندازی و کار با برد TTGO T-CALL بخش دوم: نصب کتابخانه

در مجموعه آموزش های راه اندازی و کار با برد LILYGO، این قسمت را به راه اندازی نرم افزاری و نصب کتابخانه ها می پردازیم. همانطور که در قسمت قبل گفته شد، برد LILYGO یک برد کامل جهت ارتباط بی سیم از راه دور است. این برد می تواند...