خرداد ۲۷, ۱۳۹۴
فن خنک کننده مانیتور-دیجی اسپارک

فن خنک کننده مانیتور

فن خنک کننده تقریبا یک بخش اساسی در سیستمهای الکترونیکی محسوب می شود.در اینجا یک مدار ساده برای نظارت برفن خنک کننده آموزش می دهیم .این مدار بر فعالیت فن نظارت می کند و دارای یک هشدار صوتی و تصویری است . این مدار یک راه حل ثابت شده برای […]