مرداد ۲۷, ۱۳۹۴
نرم افزار Google+‎ با قابلیت ذخیره خودکار مکان

نرم افزار Google+‎ با قابلیت ذخیره خودکار مکان

ممکن است به سفر بروید ودر مکان های مختلفی عکس بگیرید یا در چند روز کتوالی طی سفرهای طولانی یا بازدیدهای طولانی به مکان های متعددی رفته باشید ولی هنگام مشاهده عکس ها به طور اتفاقی مکان آن ها را به خاطر نیاورید. در این زمان است که حسرت می […]