آبان ۲۸, ۱۳۹۴
FZ999FWIH2DTBDJ.MEDIUM

آموزش ساخت شمارنده تعداد شنا

هنگام انجام ورزش شنا خیلی راحت میتوانید خودتان را گول بزنید. آیا به اندازه کافی پایین میروید؟ و یا آیا کامل بدن خود را پایین میکشید؟ همچنین اینکه شنای کاملی بروید کمی سخت است و باعث می‌شود تأثیر بهتری داشته باشد. در این آ«وزش چند مرحله‌ای آموزش ساخت یک شمارنده […]