دی ۱۰, ۱۳۹۳
آموزش لحیم کاری با هویه قلمی

آموزش لحیم کاری با هویه قلمی

چگونه با هویه قلمی لحیم کاری کنیم؟ لحیم کاری یک نوع فن است که کاملا اکتسابی است. لازم به ذکر است که در فرآیند ساختن کیت این فن آموزش داده می‌شود. و به مرور پس از ساختن و ساختن و ساختن کیت‌های مختلف این فن در شخص تقویت می‌شود. برای […]