شهریور ۳۰, ۱۳۹۳

نسل جدید ربات های پرنده با سلول خورشیدی

ربات های پرنده بسیار روبه رشد و تغییر هستند. این ربات ها در بخش های مختلفی در حال خدمت گذاری هستند. از جمله بررسی طبیعت، عکس برداری از مناطق خاص، امنیت در برخی شهر ها و … اما مشکل اصلی در تمام انواع این رباط ها محدودیت زمان پرواز آن […]