مرداد ۲۸, ۱۳۹۴

چگونه یک ربات بسازیم؟ درس پنجم

حالا که شکل کلی، محرک ها (یا موتورها) و مغز ربات انتخاب شدند، زمان آن است که اجسام را به حرکت درآوریم. اولین سوالی که مبتدیان در هنگام ساختن اولین ربات خود دارند این است که “چگونه موتور را کنترل کنم؟” که پس از کمی تحقیق به کلمه موتور کنترل […]