مرداد ۱۴, ۱۳۹۴

شارژ آیفون با شلوار جین مخصوص

چه چیزی برای شما وحشتناک تر است؟ هنگامی که ناگهان تلفن شما خاموش شود یا اینکه در جیب شما جا نشود؟ یک طرح جدید از کارخانه joe jeans به نام hello jean در حال حل کردن این مشکلات است.