شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

ارسال دارو با کنترل از راه دور

اگر شما با فردی مواجه شوید که به علت بیماری عصبی و افسردگی از خوردن داروهای خود اجتناب می کند چیزی جدیدی نیست بسیاری از افراد درگیر با بیماری های عصبی و حتی افراد کم توان ذهنی و بیماری هایی از این قبیل گاهی لز مصرف داروهای خود دست باز […]