تیر ۱۲, ۱۳۹۴
قطعات-اساسی-الکترونیک-در-مدار-دیجی-اسپارک

قطعات اساسی الکترونیک در مدار

برخی از اجزای اصلی مدارهای الکترونیکی، اجزایی فعال هستند. آن ها می توانند قدرت یک سیگنال الکترونیکی را افزایش دهند. چرا که توسط یک منبع برق از سیگنال های الکترونیکی جدا شده اند. ترانزیستور و اسیلاتورها نمونه هایی از اجزای فعال هستند. دیگر اجزا، اجزای غیر فعال هستند. آن ها […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۴
انواع-ترانزیستور-دیجی-اسپارک

انواع ترانزیستور

ترانزیستورها یک دستگاه نیمه هادی با سه پایانه الکتریکی می باشند. یکی از این پایانه ها برای کنترل ولتاژ یا جریان دو پایانه دیگر است. ترانزیستورهادر درجه اول برای تقویتسیگنال های الکتریکییادر عملبه عنوانسوئیچ ها درمدارهای الکترونیکی استفاده می شوند. ترانزیستورهارا می توانتقریبا در هرقطعه از تجهیزاتالکترونیکیمدرنیافت. اشکال ترانزیستور از دو […]