شهریور ۲۲, ۱۳۹۴
self-destructing-chip

محافظت از اطلاعات توسط چیپ خود تخریب شونده

شما اگر در فیلم ماموریت غیرممکن یک کامپیوتر خود تخریب شونده ببینید آنقدرها هم برایتان عجیب نباشد. حال اگر همین سیستم در دنیای واقعی و کنار شما قرار داشته باشد چه حسی دارید؟ مهندسان Xerox PPARC چیپی را توسعه داده‌اند که میتواند به قطعات بسیار ریزی تبدیل شود و به […]