خرداد ۳۰, ۱۳۹۴

خازن‌های الکترونیکی Capacitor

خازن­‌ها عناصری هستند از دو صفحه­ هادی که بین آن­‌ها را ماده­‌ای عایق فرا گرفته است. یکی از کارهایی که خازن در مدار انجام می­‌دهد ذخیره انرژی الکتریکی است (نیروی الکترواستاتیکی) و این فضا را باتوجه به لوله آب که داخل آن دو مانع قرار دارد و بین دو مانع […]