آبان ۱۷, ۱۳۹۴
6-30-12_Git1

برگه تقلب GIT

نرم‌افزار کنترل ورژن گیت واقعاً یکی از قویترین نرم‌افزار هایی است که برای اینکار ساخته شده است. گیت یک نسخه تکامل یافته از subversion و CVS و دیگر کنترل کننده های نسخه است. این برنامه واقعاً برای توسعه برنامه‌های توزیع شده قدرتمند است. شما حتی میتوانید بدون اتصال به اینترنت […]