مرداد ۱۵, ۱۳۹۴
ساعت هوشمند, نابینایان, | دیجی اسپارکDot

ساعت هوشمند Dot برای نابینایان

تکنولوژی های پوشیدنی بسیاری مطرح شده اند و هرکدام برای گروهی از افراد ودر جاهای مختلف کاربرد دارند. اما این تکنولوزی ها برای موارد خاصی مثل نابنایان وسالمندان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. باید این نکته را بپذیریم که سالمندان و نابینایان اقشاری از جامعه را تشکیل می دهند […]