مرداد ۷, ۱۳۹۴
کابل Micro-USB برگشت پذیر

کابل Micro-USB برگشت پذیر

با توجه به استفاده فراوان از کابل های USBانوع مختلفی از این کابل ها عرضه گردید.یکی از این کابل ها ٬کابل USBمعمولی  یا کابل USBنوع Aکابلی است که در حال گسترش است.و کابل USBنوع Bدرلپ تاپ ها وکامپیوترها استفاده می شود. در ادامه با معرفی کابل Micro-USB برگشت پذیر همراه […]