مهر ۶, ۱۳۹۴
SMRT Mouth برای اندازه‌گیری آب بدن فرد و هشدار برای نوشیدن آب

SMRT Mouth برای اندازه‌گیری آب بدن فرد و هشدار برای نوشیدن آب

آب مایه حیات است. جمله معروفی که برای هرکدام از ما یاداور نکته‌ای است. ممکن با شنیدن این جمله فقط به مصارف آب در امور روزانه بپردازیم و از نقش آن در بدن خود غافل باشیم. با توجه به این که هفتاد درصد از بدن ما اب تشکیل می‌دهد بنابراین […]