آبان ۲۶, ۱۳۹۴
N1-email-client

N1 نسل پیشرفته کلاینت های ایمیل

وقتی که در لینوکس در مورد کلاینت های ایمیل صحبت میکنیم ذهن همه به سمت thunderbird و geary و evolution خواهد رفت. برای یه چالش کشیدن سازندگان این کلاینت ها یک ایمیل کلاینت جدید و متن باز ظهور کرده و پا به عرصه رقابت گذاشته است تا به دیگر کلاینت […]