نمایشگر OLED پروژه های آردوینو

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش چهارم

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino
نوشته شده توسط علیرضا قربانی

در این پست به شرح ادامه توابع کتابخانه U8glib برای راه‌اندازی نمایشگرOLED می‌پردازیم. با مرجع تخصصی آردوینو ، دیجی اسپارک همراه باشید.

 

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش اول

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش دوم

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش سوم

 

 

 

drawEllipse

از این تابع برای رسم بیضیاستفاده  می‌شود و دارای دو ساختار می‌باشد :

ساختار اول:

 

در این ساختار بیضی به مرکز x0 و y0  و به شعاع rx و ry رسم می‌شود.

 

مثال:

 

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawEllipse

 

 

ساختار دوم:

 

در این ساختار نیز بیضی ‌ای به مرکز x0 ,y0 و شعاع rx و ry رسم می‌شود با این تفاوت که می‌توان قسمتی از ناحیه دلخواه بیضی را رسم نمود.

مقادیر مجاز برای opt:

  • U8G_DRAW_UPPER_RIGHT ( ناحیه اول بیضی)
  • U8G_DRAW_UPPER_LEFT (ناحیه دوم بیضی)
  • U8G_DRAW_LOWER_LEFT (ناحیه سوم بیضی)
  • U8G_DRAW_LOWER_RIGHT ( ناحیه چهارم بیضی)
  • U8G_DRAW_ALL

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

نواحی یک بیضی

 

مثال:

 

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawEllipse

 

 

drawFilledEllipse

این تابع به یک لوزی تو پر رسم می‌کند و همانند تابع تابع drawEllipse دارای  دو ساختار می‌باشد:

ساختار اول:

در این ساختار بیضی به مرکز x0 و y0  و به شعاع rx و ry رسم می‌شود.

 

ساختار دوم:

در این ساختار نیز بیضی ‌ای به مرکز x0 ,y0 و شعاع rx و ry رسم می‌شود با این تفاوت که می‌توان قسمتی از ناحیه دلخواه بیضی را رسم نمود.

مقادیر مجاز برای opt:

  • U8G_DRAW_UPPER_RIGHT ( ناحیه اول بیضی)
  • U8G_DRAW_UPPER_LEFT (ناحیه دوم بیضی)
  • U8G_DRAW_LOWER_LEFT (ناحیه سوم بیضی)
  • U8G_DRAW_LOWER_RIGHT ( ناحیه چهارم بیضی)
  • U8G_DRAW_ALL

 

drawTriangle

توسط این ماژول می‌توان یک مثلث را سم کرد. ساختار کلی تابع به صورت زیر می‌باشد:

پارامترها:

x0 :مختصات راس x0 در راستای محور x ها

x1 :مختصات راس x1 در راستای محور x ها

x2 :مختصات راس x2 در راستای محور x ها

y0 :مختصات راس y0 در راستای محور y ها

y1 :مختصات راس y1 در راستای محور y ها

y2 :مختصات راس y2در راستای محور y ها

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو Arduino

عمل‌کرد تابع drawTriangle

درباره نویسنده

علیرضا قربانی

علیرضا قربانی هستم دانشجوی مهندسی پزشکی. چیزهای خیلی زیادی رو در دنیا دوست دارم. یک گیک هستم و یشه گفت یک هکر. نه به معنی دزدی پسورد و ایمیل مردم. به معنی عشق به دونستن و عشق به تحقیق درباره خیلی از چیزهایی که می بینم و می‌شنوم. اگر بخوام علاقه‌مندی‌ درجه یکم رو نام ببرم میتونم بگم برنامه نویسی و بعد از اون امبدد سیستم ها.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه