تکنولوژی

پنجره هوشمند با قابلیت کنترل ورود گرما وسرما

نوشته شده توسط آزاده مختاری

درتلاش برای افزایش بهره وری انرژی ساختمان ها محققان پنجره هوشمندی را اختراع کرده اند که میزان ورود وخروج نور وگرما را به داخل کنترل می کند ودر روزهای سرد از ورود سرما به داخل جلوگیری ودر روزهای گرم از نورهای مادون قرمز برای وارد شدن به محیط جلوگیری می کند.

انتقال نورهای نزدیک به مادون قرمز از نانو کریستال ها را می توان از طریق بکارگیری مقداری ولتاژ جریان الکتریکی کنترل کرد. در یک روز سرد نورهای مرئی و نزدیک به مادون قرمز توانایی عبور از این پنجره ها را دارند تا بتوانند گرما را به داخل محط بیاورند. اما در یک روز گرم با استفاده از مقداری ولتاژ الکتریکی می توان از عبور نورهای نزدیک به مادون قرمز که باعث گرمی می شوند، جلوگیری کرد.

خانم میلیرون و تیم تحقیقاتی او ایندیوم اکسید قلع را با نانو کریستال ها ترکیب کردند. کریستال ها حلال هستند و می توانند در مایعات از هم جدا شده و به عنوان پوشش روی شیشه مورد استفاده قرار گیرند. وجود قلع هم می تواند با استفاده از جریان الکتریکی، نور مادون قرمز را جذب خود کند. زمانی که جریان الکتریکی به قلع وارد می شود، تمرکز الکترون ها در نانوکریستال ها تغییر می کند. با استفاده از این روش می توان میزان نور مادون قرمز عبوری را کنترل کرد. همچنین تغییر حالت جهت ممانعت از نورهای مختلف با توجه به شرایط در کمتر از چند دقیقه انجام می شود وهمین امر روند تجاری سازی این تکنولوژی را تسریع می کند.

در ادامه با پنجره هوشمند با قابلیت کنترل ورود گرما وسرما با دیجی اسپارک همراه باشید.

 درتلاش برای افزایش بهره وری انرژی ساختمان ها محققان پنجره هوشمندی را اختراع کرده اند که میزان ورود وخروج نور وگرما را به داخل کنترل می کند ودر روزهای سرد از ورود سرما به داخل جلوگیری ودر روزهای گرم از نورهای مادون قرمز برای وارد شدن به محیط جلوگیری می کند. انتقال نورهای نزدیک به مادون قرمز از نانو کریستال ها را می توان از طریق بکارگیری مقداری ولتاژ جریان الکتریکی کنترل کرد. در یک روز سرد نورهای مرئی و نزدیک به مادون قرمز توانایی عبور از این پنجره ها را دارند تا بتوانند گرما را به داخل محط بیاورند. اما در یک روز گرم با استفاده از مقداری ولتاژ الکتریکی می توان از عبور نورهای نزدیک به مادون قرمز که باعث گرمی می شوند، جلوگیری کرد.

پنجره هوشمند با قابلیت کنترل ورود گرما وسرما

پنجره هوشمند با قابلیت کنترل ورود گرما وسرما| دیجی اسپارک

خانم میلیرون و تیم تحقیقاتی او ایندیوم اکسید قلع را با نانو کریستال ها ترکیب کردند. کریستال ها حلال هستند و می توانند در مایعات از هم جدا شده و به عنوان پوشش روی شیشه مورد استفاده قرار گیرند. وجود قلع هم می تواند با استفاده از جریان الکتریکی، نور مادون قرمز را جذب خود کند. زمانی که جریان الکتریکی به قلع وارد می شود، تمرکز الکترون ها در نانوکریستال ها تغییر می کند. با استفاده از این روش می توان میزان نور مادون قرمز عبوری را کنترل کرد. همچنین تغییر حالت جهت ممانعت از نورهای مختلف با توجه به شرایط در کمتر از چند دقیقه انجام می شود وهمین امر روند تجاری سازی این تکنولوژی را تسریع می کند.

 خانم میلیرون معتقد است با ترکیب مواد یونی واستفاده از خاصیت بلوری بودن آن ها می توان به تولید پنجره های هوشمند با قیمت مناسب پرداخت و علاوه بر راحتی به صرفه جویی در مصرف انرژی پرداخت.

درباره نویسنده

آزاده مختاری

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه