آموزش راه اندازی حلقه LED NEO Pixel

آموزش ماژول Reed Switch پکیج سنسور

اینترنت اشیاء IOT

سخت افزار قطعات الکترونیک مدارهای الکترونیک

آموزش ساخت مدار هشدار ارتعاش و زلزله به همراه قطع کننده گاز ساختمان

زلزله پدیده‌ی تهدید کننده این روزها در ایران است. وجود چندین گسل خطرناک در مناطق شهری بسیار ترسناک به نظر می‌رسند. این موضوع درگیری ذهنی زیادی برای بسیاری از هموطنانمان بوجود آورده است. در خصوص بروز زلزله راه‌کارهای و مهارت‌هایی...