آخرین مطالب

آموزش ساخت ردیاب با آردوینو GPS

آموزش افزودن عکس نرم افزار node red

اینترنت اشیاء IOT

آردوینو آموزش آردوینو سرگرمی پروژه های آردوینو

آموزش ساخت کلید جادویی برد آردوینو Arduino و ماژول TTP223 تاچ خازنی

کلید جادویی دقیقا چیست؟ تعبیر این کلید به این صورت است که با هربار تحریک کردن کلید، یک کاری را در خروجی انجام می‌دهد. خب اینجوری خیلی جالب می‌شد. ولی برای اینکه چنین کلید Key داشته باشیم که با هر بار تحریک کردن آن، ما را شگفت زده...