سخت افزار

بررسی محصول ترفند سخت افزار

آموزش کار با ماژول کنترلر دما W1209 دماسنج اینترنت اشیاء IOT

دماسنج‌ها و ترموستات‌های دیجیتال کاربری فراوانی دارند. از کاربری صنعتی گرفته تا کاربری خانگی، ولی تمرکز من بر روی اینترنت اشیاء IOT است. دماسنج سنسورهای متنوع با دقت عملکرد متفاوتی دارد. سنسورهای محیطی تا سنسورهای تماسی و...