سخت افزار

آردوینو آموزش آردوینو سخت افزار

آموزش نصب و راه اندازی برد کنترل IOT اینترنت اشیاء Wemos D1 Mini

در مبحث اینترنت اشیاء IOT به سنسورهای مختلفی نیاز است. این سنسورها اطلاعات دنیای فیزیکی و آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می‌کنند. بعد از سنسور به MCU یا پردازنده نیاز داریم. در چند سال گذشته بردهای MCU متنوعی در این حوزه متولد شده...