آردوینو آموزش آردوینو پروژه های آردوینو

ساخت بازی سنجش زمان عکس العمل با آردوینو LCD کاراکتری و RGB LED

arduino-reaction-game-with-lcd-and-rgb-led-digispark-
نوشته شده توسط سپهر شیخ الاسلامی

درباره نویسنده

سپهر شیخ الاسلامی

عاشق الکترونیک و رباتیک هستم و برای عقب نماندن از دنیای در حال پیشرفت با سرعت نور تلاش می کنم.امیدوارم بتوانم به شما هم کمک کنم از آن عقب نمانید.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه